แพคเกจผ่าตัดใส่รากฟันเทียม โดยใช้คอมพิวเตอร์กำหนดตำแหน่งรากเทียม

Copy

แพคเกจผ่าตัดใส่รากฟันเทียม โดยใช้คอมพิวเตอร์กำหนดตำแหน่งรากเทียม

Computer Guided Implant Surgery คือ กระบวนการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับเทคโนโลยีทางภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ (Cone-Beam CT) ช่วยในการวางแผนและกำหนดตำแหน่งรากฟันเทียมโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้จะช่วยนำภาพถ่ายช่องปากหรือภาพถ่ายของแบบพิมพ์ฟัน มาประกอบเข้ากับ ภาพถ่ายรังสีแบบ 3 มิติ ทำให้เห็นความสัมพันธ์ของกระดูก ตำแหน่งของฟัน และอวัยวะสำคัญอื่น ๆ เช่น เส้นประสาท ไซนัสแบบเสมือนจริง จะช่วยให้เลือกขนาดรากเทียมและกำหนดตำแหน่งได้เหมาะสม สอดคล้องกับตำแหน่งฟันที่จะใส่ทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

  • การผ่าตัดใส่รากฟันเทียม (Straumann) 1 ราก พร้อมครอบฟัน รุ่น Roxolid SLActive โดยใช้คอมพิวเตอร์กำหนดตำแหน่งรากเทียม (Computer Guided Implant Surgery)

    ราคา 98,000 บาท

 

วันนี้ - 31 มี.ค. 61

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร 0 2755 1335, 0 2310 3000 หรือ โทร 1719
email: info@bangkokhospital.com