• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

แพคเกจตรวจประเมิน เพื่อรักษาภาวะอ้วน

อ้วนแบบไหนก็อันตรายทั้งนั้น ตรวจประเมินและตรวจติดตามภาวะอ้วน

& Media

view all

ผ่าตัดไทรอยด์ผ่านกล้องทางช่องปากโดยไร้แผลเป็น

นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วย ช่วยคลายความกังวลเรื่องแผลผ่าตัดบริเวณลำคอ เพิ่มความมั่นใจในการรักษา และลดโอกาสบาดเจ็บต่อเส้นเสียง

Case

view all

ประสบการณ์จริงจากคนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

เทคนิกผ่าตัดเเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแนวใหม่ ไม่ตัดกล้ามเนื้อ ซ่อนแผลผ่าตัด แผลเล็ก ลดแผลเป็น เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว