• BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • BangkokHospital
 • Hearthospital
 • Wattanosoth

& Programs

view all

เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องเลาะถุงน้ำรังไข่ หรือตัดรังไข่ หรือตัดท่อนำไข่

เทคโนโลยีผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็กเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณผู้หญิง โรคภายในของผู้หญิง เป็นได้ ก็รักษาได้

& Media

view all

ช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ รพ.กรุงเทพ ผสานทีมแพทย์สหสาขา พร้อมรับมือรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน กระดูกหักหลายจุด กระดูกมือ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า

อุบัติเหตุนำมาซึ่งการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิต หรือความพิการ ผู้บาดเจ็บควรได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเคลื่อนย้ายนำผู้ป่วยส่งถึงโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี (Prehospital care) เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอัตราการเสียชีวิต และลดความพิการของผู้บาดเจ็บ

Case

view all

ผู้หญิงที่เคยมีลูกไม่เสี่ยงเป็นเนื้องอก จริงหรือ

ตัดสินใจเลือกรักษาโดยผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เพราะอยากกลับมาทำงานเร็วและเจ็บตัวน้อย